NetInstall

Instalacja przez sieć (dalej NetInstall) wymaga przesłania tylko jednego pliku na Twój serwer. Skrypt ten ściągnie najnowszą wersję Piwigo z piwigo.org i uruchomi instalator.

Może się zdarzyć, że NetInstall nie zadziała na Twoim serwerze, zależy to od usług jakie masz wykupione od swojego dostawcy. Jeśli instalacja sieciowa się nie powiedzie, po prostu przełącz się na instalację ręczną.

Krok 1 - Ściągnięcie skryptu NetInstall

ściągnij skrypt NetInstall

Krok 2 - Przesyłanie skryptu na serwer

Prześlij skrypt NetInstall na swój serwer przy pomocy dowolnego klienta FTP.

Piwigo rekomenduje FileZillę. Jest darmowa i działa na Windows i Linux

Wpisz do klienta FTP dane podane przez Twojego dostawcę serwera WWW:

 • serwer
 • nazwa użytkownika
 • hasło

A następnie połącz się ze swoim serwerem.

Znajdź plik piwigo-netinstall.php na swoim komputerze i prześlij go na swój serwer [zdj. A].


[A] Połączenie i przesyłanie

Krok 3 - Konfiguracja

Po przesłaniu pliku, wpisz do przeglądarki adres do skryptu, na przykład http://moja-galeria.pl/piwigo-netinstall.php

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo pojawi się strona instalacji Piwigo, na której będziesz mógł wybrać nazwę katalogu w którym galeria zostanie zainstalowana [zdj. B]. Domyślnie jest to katalog piwigo. Jeśli zostawisz to pole puste, Piwigo zostanie zainstalowane w katalogu, do którego przesłałeś skrypt instalacyjny.

Wykonaj "Retrieve and unzip Piwigo", a następnie "Install Piwigo now" [zdj. C].


[B] Wybierz katalog galerii


[C] Pomyślnie pobrano Piwigo

 

Teraz pora na skonfigurowanie połączenia z bazą danych MySQL i utworzenie konta administratora galerii [zdj. D].

Podaj dane dotyczące połączenia z bazą MySQL, otrzymane od dostawcy serwera:

 • Adres serwera
 • Nazwa użytkownika*
 • Hasło
 • Nazwa bazy danych
 • Przedrostek** dla nazw tabel Piwigo

Do utworzenia konta administratora wymagane są:

 • Identyfikator konta, możesz sobie wybrać
 • Hasło, które musisz wpisać dwukrotnie dla pewności, że jest prawidłowe
 • Twój adres e-mail, aby odwiedzający mogli się z Tobą skontaktować

Wykonaj "Start Install".


[D] Strona instalacji

Krok 4 - Pierwsze połączenie

Zostaniesz poinformowany [zdj. E] o efekcie pracy instalatora.

Po zakończeniu instalacji, możesz odwiedzić swoją galerię [zdj. F]. Po zalogowaniu na utworzone konto możesz przejść do panelu administracyjnego.


[E] Instalacja zakończona powodzeniem


[F] Piwigo jest zainstalowane

Uwagi:

* Uwaga, Twój dostawca serwera może wymagać innych danych do połączenia z serwerem FTP, a jeszcze innych do połączenia z bazą MySQL.

** Przeważnie, dostawcy usług hostingowych dają do dyspozycji jedną bazę danych dla każdego klienta, ale możliwe jest tworzenie w niej dowolnej ilości tabel. Aby uniknąć konfliktów z innymi aplikacji korzystającymi z tej samej bazy danych, tabele Piwigo posiadają przedrostek, domyślnie "piwigo_". Możesz go zmienić na dowolny inny, ale może się składać wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (litery i cyfry).

github twitter facebook google+ newsletter Darowizny Piwigo.org © 2002-2018 · Kontakt