Informacje o wydaniu / Piwigo 2.5.0

New group manager, Improved user comments, Better icons

2.5.0
Pobierz Piwigo 2.5.0

Opublikowane dnia 4 marzec 2013

md5sum

Piwigo 2.5 wprowadza funkcjonalne i techniczne zmiany: nowe ikony, nowe sposoby logowania m.in. OpenID i Wordpress.com. Piwigo 2.5 w liczbach: 30+ nowych funkcji, 900+ zmian w kodzie wprowadzonych przez 7 deweloperów i 100+ tłumaczy, 4 nowe języki dzięki którym Piwigo obsługuje obecnie 51 języków, 8 miesięcy przygotowań.

Komentarze użytkowników: dodane e-mail i strona WWW

Użytkownicy dodający komentarz, mogą teraz podać swój adres e-mail i adres swojej strony www. Domyślnie, te dwa nowe pola nie są obowiązkowe.

Powielanie tagów

W sekcji [Administracja > Zdjęcia > Tagi] można powielać tagi. Piwigo powieli także powiązania ze zdjęciami.

Podział listy albumów na strony

Albumy zostały rozłożone na wiele stron, tak samo jak miniatury. Liczbę albumów przypadającą na jedną stronę można ustalić w sekcji [Administracja > Konfiguracja > Opcje > Wyświetlanie].

Menadżer wsadowy: filtrowanie po wymiarach

W menadżerze wsadowym można filtrować zdjęcia wg wymiarów (szerokość, wysokość i proporcje). Dodaliśmy także kilka predefiniowanych ustawień:

Menadżer grup

Piwigo posiada teraz doskonalone zarządzanie grupami. Podobnie jak we wsadowym menadżerze zdjęć, akcje można wykonywać na wielu grupach jednocześnie. Można je łączyć i powielać.

Ładniejsze ikony

Ładniejsze ikony w podstawowym motywie Elegant. Ikony pochodzą z Entypo pictograms wg Daniela Bruce'a i Typicons wg Stephena Hutchingsa.

Powiązanie z Facebook, Google, OpenID...

Dzięki nowej wtyczce oAuth, Twoi goście mogą się zalogować przy pomocy: Google, Facebook, OpenID, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Windows Live, Flickr, Wordpress i Yahoo!.

Obraz tymczasowy podczas ładowania

Od czasu Piwigo 2.4, przy wyświetlaniu miniatur, można było czasami zauważyć, że miniaturka jest niedostępna ponieważ Piwigo potrzebował czasu na jej wygenerowanie. W Piwigo 2.5, jeżeli miniatura jest niedostępna wyświetlany jest obraz zastępczy, który zostanie zastąpiony przez obraz właściwy najszybciej jak to tylko będzie możliwe, bez przeładowywania strony.

51 języków

Piwigo 2.5 posiada 4 nowe tłumaczenia: galicyjski (Galego), litewski (Lietuvių), tamilski (தமிழ்), hongkoński (中文香港). To kolejny kawał dobrej roboty zespołu tłumaczy. Tłumacze korzystają z platformy tłumaczeń.

Albumy fizyczne i wirtualne

Na liście albumów łatwo odróżnić albumy fizyczne od wirtualnych (album fizyczny tzn. utworzony jako katalog przez FTP).

Zabezpieczenie oryginalnych zdjęć

Zastosowaliśmy zaawansowaną ochronę oryginalnych zdjęć. Dodaj $conf['original_url_protection'] = 'images'; w pliku konfiguracyjnym, a w katalogu upload (oraz galleries jeśli dodajesz zdjęcia za pomocą FTP) stwórz plik .htaccess zawierający Deny from all. Wciąż będzie można pobrać oryginalne zdjęcia, ale nie poprzez linki bezpośrednie.

Pomijanie tagów przy szybkim wyszukiwaniu

Zapytanie "jas -malgosia" odnajdzie wszystkie zdjęcia otagowane jako jas, ale pozbawione tagu malgosia.

Adres IP i sesje

Domyślnie, Piwigo wiąże adres IP odwiedzającego z jego sesją. Czasami może to stanowić problem, gdy użytkownik znajduje się za źle skonfigurowanym serwerem pośredniczącym, który zmienia adres IP dla każdego żądania www. Z tego powodu dodaliśmy zaawansowaną konfigurację umożliwiającą wyłączenie tego zabezpieczenia. Po prostu dodaj $conf['session_use_ip_address'] = false; do pliku konfiguracyjnego.

Funkcjonalności techniczne

Zwróć uwagę, że bardziej szczegółowa dokumentacja jest dostępna w dziale Techniczne zmiany w Piwigo 2.5. Zapoznaj się z nią, aby twoje rozszerzenia w pełni współpracowały z Piwigo 2.5.

Nowy eksplorator API

Eksplorator API Piwigo doczekał się nowego wyglądu. Dostępny jest w przeglądarce pod adresem Twojej galerii w pliku tools/ws.htm

Zwiększone bezpieczeństwo haseł

Bezpieczeństwo haseł zostało znacznie zwiększone poprzez użycie klasy PasswordHash. Klasa ta przeprowadza m.in. "solenie" haseł. Korzystają z niej np. Wordpress, Drupal, phpBB i wiele innych aplikacji internetowych. Skróty MD5 zostaną stopniowo, automatycznie zaktualizowane do haseł "solonych".

Biblioteka mysqli dla MySQL

Jeśli będzie to możliwe to Piwigo będzie używać rozszerzenia PHP mysqli dla zapytań MySQL, zamiast mysql. Deweloperzy, prosimy poprawcie swoje wtyczki, ponieważ funkcje mysql_* są uszkodzone.

JSmin zamieniony na JavaScriptPacker

Klasy PHP JSmin i JavaScriptPacker służą do tego samego: minimalizują rozmiar plików JavaScript. Zmieniliśmy JSmin na JavaScriptPacker ponieważ JSmin nie jest w pełni otwartoźródłowy, zgodnie z oczekiwaniami Debiana.

Flagi jako sprite'y CSS

Flagi w bloku zmiany języka przechowywane są teraz jako jeden obraz, który jest odpowiednio dopasowywany przez przeglądarkę, a nie jako osobne pliki. W rezultacie zamiast wysyłać 51 żądań HTTP, wysyłamy tylko jedno.

Sesje mogą przechowywać informacje, błędy i ostrzeżenia

We wtyczkach można używać $_SESSION['page_infos'], $_SESSION['page_errors'], $_SESSION['page_warnings'] do przekazywania różnych komunikatów podczas przeładowywania strony.

Dodane wyzwalacze na wszystkich głównych stronach

Nowe wyzwalacze loc_begin_* i loc_end_* w plikach comments.php, identification.php, notification.php, password.php, profile.php, register.php, search.php, tags.php. Jest to próba ułatwienia życia twórcom wtyczek!

Dodane metody szablonowe do sortowania przycisków

Wprowadzono dwie metody szablonowe do dodawania przycisków na stronie głównej i na paskach narzędzi na stronie z obrazem, umożliwiające umieszczanie przycisków względem pozostałych: $template->add_picture_button($content, $rank); $template->add_index_button($content, $rank);

jQuery 1.8.3, jQuery.UI 1.10.1

Nowe wersje jQuery, jQuery UI i innych wtyczek jQuery używanych w silniku Piwigo (colorbox, chosen, crop)

Wcześniejsze wykrywanie urządzeń mobilnych

Wiele wtyczek nie współpracuje z motywem mobilnym. Dla poprawy wydajności, gdy zostanie wykryte urządzenie przenośne, odpowiednie informacje zostaną zapisane w sesji. Sprawdzanie jest teraz znacznie szybsze.